Varför behöver vi en solid rolex klocka kopia?

Det finns ett talesätt i klockkretsen:en man måste ha tre klockor:en ledig klocka för dagligt bruk,en sportklocka och en underbar klocka för formella tillfällen.Den här meningen betraktas som den gyllene regeln av många klockvänner,men jag tycker att bland dessa tre klockor bör minst en läderklockaägas,oavsett om detär en vardagsklocka eller en sportklocka.

Varför behöver vi en solid replica rolex?För många människorär att köpa en klocka bara att bära den,oavsett om detär för att se tiden eller för att visa upp sig,och bara en liten del av världen köper en klocka bara för att samla eller investera.Såhär kommer problemet,om du bär den här klockan varje dag,såfår den inte vara för"känslig",eftersomäven människor somär uppmärksamma,stötar och stötarär oundvikliga i det dagliga livet,sådenna mest använda klockan Naturligtvis smalare desto bättre.Och jag tror att oavsett om duäger en,tre eller nio klockor såmåste det finnas en som du ofta bär.

Olika personer kan dock ha olika uppfattningar om"hudstyrka"Den"hudstyrka"jag nämnde här kan förstås som"motstånd mot drift"(eller motstånd mot konstruktion).Professionellt sett betyder det att klockans tre försvarär välgjorda.Klockans tre-bevis hänvisar till klockans vattentäta,antimagnetiska och stötsäkra prestanda.Den tillhör klockans kvalitetsindex.Testet av vattentät,antimagnetisk och stötsäker prestandaär främst för att testa klockmaskinens förmåga att försvara sig mot vanliga yttre miljöfaktorer(fukt,magnetfält och stötar).Anledningen till det tresäkra testetär att yttre miljöfaktorer som vattenånga,magnetfält och stötar kan orsaka skador påklockans delar och därigenom påverka klockor kopior noggrannhet och till och med fåklockan att stanna.

För en solid rolex klocka kopia får den vattentäta prestandan först och främst inte vara dålig,eftersom vatten finnsöverallt i våra liv.Om klockans vattentäta prestandaär för dåligär klockan utsatt för problem.Men i själva verket kan den vattentäta av de flesta klockor påmarknaden i princip nåden 30-meters levande vattentäta standarden,och de superkomplexa klockorna med en vattentäthet på0är inte gjorda för att bära,utan mer konst som en samling.Men när det kommer till läder såtycker jag att vattentätheten bör vara minst 100 meter.Om möjligt,ju högre vattentäthet desto bättre.En klocka med bra vattentäthetär generellt sett mer hållbar,som en dykarklocka.Naturligtvisär vattentålighet bara en av faktorerna när du köper en klocka,och du behöver inte blint sträva efter hög vattentäthet,annars kommer du att förlora det mesta av det roliga med att spela klockor.

Förutom att vara vattentät bör en solid klockaäven vara stötsäker.För att ge ett extremt exempel:Om en person glömmer att ta av sig klockan medan han sover,och han inte vet att han stötte påklockan när han sov,om klockan inte har någon stötsäker funktion,måste den skrotas,och om klockan har bra stötsäker prestanda,kanske klockanär inte alls ingen skada.Självklartär det bäst att ta av sig klockan,speciellt en mekanisk klocka,när du sover.Jämfört med vattentätningär stöttätning ibland den naturliga fienden till vanliga mekaniska klockor.När enöverdriven påverkan rolex replica inträffarär det nödvändigt att vara noggrann uppmärksam påom tiden börjar visas fel.Eftersom de interna delarna sannolikt kommer att vara lösa eller förskjutna,ta reda pådet tidigt och skicka tillbaka dem till klockaffären,såatt andra delar inte skadas pågrund av onormal funktion hos de långvariga delarna.Skicka tillbaka den till butiken för reparation såsnart som möjligt.